Općina Kotoriba

i Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec i Sveta Marija,
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA KOTORIBA
Obuhvaćeno područje Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Sveta Marija
Podaci o statusu projekta
Faza projekta PRŠI odobren
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://www.kotoriba.hr/index.php/opcina-kotoriba/vazni-dokumenti/javno-savjetovanje
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://www.kotoriba.hr/images/javno_savjetovaje/2023/30323/Nacrt_PRSI_-_Donje_Medimurje.pdf
Kronologija projekta
2.3.2023.: Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
30.3.2023.: Javna rasprava (30.3.2023.-29.4.2023.)
https://www.kotoriba.hr/index.php/opcina-kotoriba/vazni-dokumenti/javno-savjetovanje
3.5.2023.: Javna rasprava provedena
24.5.2023.: PRŠI u postupku provjere
26.5.2023.: PRŠI odobren