Općina Kotoriba

i Općine Donja Dubrava, Donji Vidovec i Sveta Marija,
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA KOTORIBA
Obuhvaćeno područje Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Sveta Marija
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
Kronologija projekta
2.3.2023.: Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere