Općina Lovreć

Grad Vrgorac i Općine Cista Provo, Lovreć i Zagvozd
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta Općina Lovreć
Obuhvaćeno područje Grad Vrgorac i Općine Cista Provo, Lovreć i Zagvozd
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava u tijeku
Javna rasprava (status) u tijeku
Javna rasprava http://lovrec.hr/javna-rasprava-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-interneta/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://lovrec.hr/wp-content/uploads/2019/04/KNJIGA-studija-izvodljivosti-i-PR%C5%A0I_Lovrec.pdf
Kronologija projekta
17.04.2019. Javna rasprava u tijeku 17.04.2019.-17.05.2019.
http://lovrec.hr/javna-rasprava-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-interneta/