Općina Medulin i okolica

Općine Medulin, Barban, Ližnjan-Lisignano, Marčana
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA MEDULIN
Obuhvaćeno područje Općine Medulin, Barban, Ližnjan-Lisignano i Marčana
Investicijski model model A
Odabrani operator partner Hrvatski Telekom d.d.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://medulin.hr/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/
Javna nabava https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-op-ine-medulin-op-ine-barban-op-ine-li-njan-lisignano-op-ine-mar-ana/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://medulin.hr/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PR%C5%A0I.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 22.863.625,91 kn
Stopa sufinanciranja 49,46%
Ukupni troškovi projekta 59.319.045,84 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 11.205
Kronologija projekta
12.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
02.12.2016: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
06.04.2017.: Javna rasprava u tijeku od 07.04.2017. do 08.05.2017.
http://medulin.hr/poziv-javnu-raspravu-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/

22.08.2017.: Javna rasprava u tijeku od 23.08.2017. do 22.09.2017.
http://medulin.hr/javna-rasprava-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/
22.09.2017.: Javna rasprava završena

29.03.2019.: Javna rasprava u tijeku od 29.03.2019. do 12.04.2019.
http://medulin.hr/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/

30.10.2020. Sklopljen ugovor o sufinanciranju
22.12.2020.: Nabava: Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža, uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa općina Medulin, Barban, Ližnjan-Lisignano i Marčana uz ishođenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pružanja usluga rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje uporabnih dozvola sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“ (22.12.2020.-15.2.2021)
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/razvoj-irokopojasne-infrastrukture-za-podru-je-op-ine-medulin-op-ine-barban-op-ine-li-njan-lisignano-op-ine-mar-ana/