Općina Medulin i okolica

Općine Medulin, Barban, Ližnjan-Lisignano, Marčana
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA MEDULIN
Obuhvaćeno područje Općine Medulin, Barban, Ližnjan-Lisignano i Marčana
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava u tijeku
Javna rasprava (status) u tijeku
Javna rasprava http://medulin.hr/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://medulin.hr/wp-content/uploads/2017/08/2.-Nacrt-PR%C5%A0I.pdf
Kronologija projekta
12.10.2016.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
02.12.2016: Preliminarna provjera nacrta PRŠI-ja provedena
06.04.2017.: Javna rasprava u tijeku od 07.04.2017. do 08.05.2017.
http://medulin.hr/poziv-javnu-raspravu-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/

22.08.2017.: Javna rasprava u tijeku od 23.08.2017. do 22.09.2017.
http://medulin.hr/javna-rasprava-projektu-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/
22.09.2017.: Javna rasprava završena

29.03.2019.: Javna rasprava u tijeku od 29.03.2019. do 12.04.2019.
http://medulin.hr/ponavljanje-drugog-postupka-javne-rasprave-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa-podrucju-medulina/