Općina Pašman

Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta Općina Pašman
Obuhvaćeno područje Općine Kali, Kukljica, Pašman, Preko i Tkon
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Preliminarna provjera Nacrta PRŠI-ja provedena