Općina Sukošan

i Općine Galovac, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA SUKOŠAN
Obuhvaćeno područje Općine Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja
Investicijski model Model B
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Sklopljen ugovor u sufinanciranju
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava https://opcina-sukosan.hr/clanak/2019/03/sirokopojasna-infrastuktura/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja https://opcina-sukosan.hr/wp-content/uploads/2019/03/3.-Nacrt-Plana-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-PRSI.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 35.798.265,63 kn
Stopa sufinanciranja 72,38 %
Ukupni troškovi projekta 51.257.449,78 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 7.531
Kronologija projekta
04.02.2019.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
25.03.2019. Javna rasprava u tijeku (22.03.2019.-23.04.2019.)
https://opcina-sukosan.hr/clanak/2019/03/sirokopojasna-infrastuktura/
03.06.2019.: PRŠI u postupku provjere
21.06.2019.: PRŠI odobren
24.07.2020. Donesena odluka o sufinanciranju