Općina Sukošan

i Općine Galovac, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA SUKOŠAN
Obuhvaćeno područje Općine Galovac, Sukošan, Sveti Filip i Jakov i Škabrnja
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Nacrt PRŠI-ja u postupku preliminarne provjere
Kronologija projekta
04.02.2019.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u