Općina Zmijavci

Grad Imotski i Općine Zmijavci, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OPĆINA ZMIJAVCI
Obuhvaćeno područje Grad Imotski i Općine Zmijavci, Lokvičići, Podbablje, Proložac, Runovići
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Javna rasprava u tijeku
Javna rasprava (status) u tijeku
Javna rasprava http://zmijavci.hr/javna-rasprava-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-interneta/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja http://zmijavci.hr/wp-content/uploads/2018/09/KNJIGA-studija-izvodljivosti-i-PR%C5%A0I_v5.pdf
Kronologija projekta
09.10.2017.: Nacrt PRŠI-ja predan na preliminarnu provjeru NOP-u
09:11.2017. : Preliminarna provjera nacrta PRŠI provedena
21.12.2017. : Javna rasprava u tijeku (22.12. 2017. - 22.01.2018.)
21.09.2018. : Javna rasprava u tijeku (21.09. 2018. - 22.10.2018.)
http://zmijavci.hr/ponovljena-javna-rasprava-projekt-razvoj-infrastrukture-sirokopojasnog-pristupa/
12.04.2019. Javna rasprava u tijeku (12.04.2019.- 12.05.2019.)
http://zmijavci.hr/javna-rasprava-projekt-razvoja-infrastrukture-sirokopojasnog-interneta/