Osječko-baranjska županija

Općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka
Osnovni podaci o projektu
Nositelj projekta OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Obuhvaćeno područje Općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka
Investicijski model model A
Odabrani operator partner Hrvatski Telekom d.d.
Podaci o statusu projekta
Faza projekta Izgradnja mreže, inicijalni postupak provjere potpora
Javna rasprava (status) završeno
Javna rasprava http://www.obz.hr/hr/index.php/javna-rasprava-o-nacrtu-projekta-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-na-podrucju-osjecko-baranjske-zupanije
Javna nabava https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/izgradnja-mre-e-sljede-e-generacije-bijelih-podru-ja-na-podru-ju-osje-ko-baranjske-upanije/
Ključni dokumenti projekta
Nacrt PRŠI-ja www.obz.hr/hr/images/2._Nacrt_PRSI.pdf
Financijski podaci o projektu
Planirani iznos sufinanciranja 19.400.252,23 kn
Stopa sufinanciranja 49,93%
Ukupni troškovi projekta 54.206.660,49 kn
Osnovni podaci o operativnom radu mreže
Broj pokrivenih korisnika 9.991
Kronologija projekta
19.04.2019. Javna rasprava u tijeku (19.04.2019.-19.05.2019.)
http://www.obz.hr/hr/index.php/javna-rasprava-o-nacrtu-projekta-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-na-podrucju-osjecko-baranjske-zupanije
30.10.2020. Sklopljen ugovor o sufinanciranju
22.12.2020.: Nabava: Projektiranje i građenje pasivnog dijela FTTH mreža, uređenje i opremanje tehničkih prostora u kojima završava FTTH mreža te nabave i ugradnje pasivnog FTTH materijala na području „Bijelih“ adresa općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka uz ishođenje suglasnosti i dozvola za gradnju, pružanja usluga rješavanja imovinsko pravnih odnosa te ishođenje uporabnih dozvola sve dovršeno i preuzeto „ključ u ruke“ (22.12.2020.-15.2.2021)
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/izgradnja-mre-e-sljede-e-generacije-bijelih-podru-ja-na-podru-ju-osje-ko-baranjske-upanije/