Bjelovarsko-bilogorska županija pokreće javne rasprave!

Bjelovarsko-bilogorska županija pokreće javne rasprave za dva nacrta Planova razvoja širokopojasnog pristupa koji obuhvaćaju slijedeće jedinice lokalne samouprave:
 
  • Projekt 1: Grad Bjelovar i Općine Rovišće, Zrinski Topolovac, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac i Nova Rača
  • Projekt 2: Gradovi Garešnica i Grubišno Polje i Općine Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Končanica, Sirač, Velika Pisanica i Veliki Grđevac
Javne rasprave traju 8. kolovoza 2022. do 9. rujna 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici