Bjelovarsko-bilogorska županija ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Bjelovarsko-bilogorska županija provela javnu raspravu u trajanju od 11.04.2017. do 25.05.2017. utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 1.03.2018. do 3.04.2018.

Sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave nalazi se na poveznici.