Bjelovarsko-bilogorska županija produljuje trajanje javnih rasprava

Bjelovarsko-bilogorska županija produljuje trajanje javnih rasprava za dva nacrta Plana razvoja širokopojasnog pristupa koji obuhvaćaju slijedeće jedinice lokalne samouprave:
 
  • Projekt 1Grad Bjelovar i Općine Rovišće, Zrinski Topolovac, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac i Nova Rača
  • Projekt 2Gradovi Garešnica i Grubišno Polje i Općine Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Končanica, Sirač, Velika Pisanica i Veliki Grđevac
Javne rasprave traju do 21. rujna 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici