„European Broadband Awards 2019"

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), kao Nadležni ured za širokopojasnost, obavještava javnost da je rok za prijavu za nominacije za dodjelu nagrada „European Broadband Awards 2019“ produžen do 6. rujna 2019., do 16 sati.

Moguće je prijaviti sve tipove projekata u visokoj fazi provedbe, neovisno o veličini, lokaciji ili primijenjenim tehnološkim rješenjima.

Poželjni su projekti razvijeni u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i projekti financirani iz privatnih izvora koji koriste inovativne investicijske, poslovne ili financijske modele.

Saznajte više ili preuzmite prijavni obrazac i vodič za prijavitelje.