Europska komisija dijeli nagrade za najbolje europske projekte razvoja širokopojasnog pristupa internetu u 2017.

Europska komisija poziva sve zainteresirane da prijave svoje projekte razvoja širokopojasnog interneta
na nagradni natječaj „European Broadband Awards 2017“ za najbolje europske projekte u 2017.


Zagreb, 29. kolovoza 2017. - Europska komisija poziva sve zainteresirane da prijave svoje projekte razvoja
ultrabrzog širokopojasnog pristupa internetu na natječaj za dodjelu nagrada za najbolje europske projekte u 2017. godini.
 
Prijaviti se mogu svi projekti neovisno o veličini projekta, lokaciji, korištenoj tehnologiji te bez obzira je li riječ o privatnoj ili javnoj investiciji.
 
Rok za prijavu je 7. rujna 2017., a proglašenje najboljih projekata i dodjela nagrada održat će se 20. studenog 2017. u Briselu
na Danima širokopojasnog pristupa internetu 2017. (Broadband Day 2017).

Dodatne informacije mogu se pronaći na  poveznici.