Grad Buje pokreće javnu raspravu!

05.05.2017.  - Grad Buje pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u gradu Buje i Općini Brtonigla, u trajanju od 05. svibnja - 05. lipnja 2017. 

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.