Grad Buje ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Buje  proveo javnu raspravu u trajanju od 05.05.2017. do 05.06.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 22.11.2017. do 22.12.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave može se vidjeti na poveznici, a sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.