Grad Buzet pokreće javnu raspravu!

09.03.2017.  - Grad Buzet  pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u gradovima Buzetu i Pazinu i općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lanišće, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi,  u trajanju od 13. ožujka - 12. travnja 2017. 

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.