Grad Buzet ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Buzet  proveo javnu raspravu u trajanju od 13.03.2017. do 12.04.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 08.11.2017. do 08.12.2017.

Sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.