Grad Čazma pokreće javnu raspravu!

Grad Čazma pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Čazme, te općina Berek, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica u trajanju od 28. veljače 2022. do 31. ožujka 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici