Grad Delnice pokreće javnu raspravu!

26.05.2017.  - Grad Delnice pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u Gradovima Delnice, Vrbovsko i Čabar i Općinama Fužine, Lokve, Skrad, Mrkopalj, Ravna Gora i Brod Moravice, u trajanju od 
24. svibnja - 02. srpnja 2017. 

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.