Grad Karlovac pokreće javnu raspravu!

Grad Karlovac pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Karlovca u trajanju od 27. siječnja 2022. do 28. veljače 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici