Grad Krk ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Krk proveo javnu raspravu u trajanju od 01.02.2017. do 03.03.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 12.01.2018. do 12.02.2018.

Sveobuhvatna dokumentacija za dodatni postupak javne rasprave se nalazi na poveznici.