Grad Kutina pokreće javnu raspravu!

Grad Kutina pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Kutine u trajanju od 28. veljače 2022. do 8. travnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici