Grad Novalja pokreće javnu raspravu!

Grad Novalja pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Novalje u trajanju od 14. ožujka 2022. do 14. travnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici