Grad Novi Marof pokreće javnu raspravu!

Grad Novi Marof pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko u trajanju od 17. siječnja 2022. do 18. veljače 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici