Grad Novigrad ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Novigrad-Cittanova proveo javnu raspravu u trajanju od 15.03.2017. do 14.04.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 08.11.2017. do 08.12.2017.

Sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.