Grad Novska pokreće javnu raspravu!

Grad Novska pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području grada Novske i općine Lipovljani u trajanju od 17. siječnja 2022. do 18. veljače 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici