Grad Orahovica ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Orahovica proveo javnu raspravu u trajanju od 02.02.2017. do 06.03.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 19.12.2017. do 19.01.2018.

Sveobuhvatna dokumentacija za dodatni postupak javne rasprave se nalazi na poveznici.