Grad Pregrada ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Pregrada proveo javnu raspravu u trajanju od 08.05.2017. do 07.06.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 10.11.2017. do 10.12.2017.

Sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.