Grad Sisak pokreće javnu raspravu!

Grad Sisak pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Siska trajanju od 31. ožujka 2022. do 30. travnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici