Grad Vinkovci pokreće javnu raspravu

Grad Vinkovci pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa za područje Vinkovaca u trajanju od 10. listopada 2022. do11. studenog 2022. 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici