Grad Zabok pokreće javnu raspravu!

Grad Zabok pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Zaboka u trajanju od 5. svibnja 2022. do 6. lipnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici