Grad Zaprešić ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Zaprešić proveo javnu raspravu u trajanju od 11.04.2017. do 11.05.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 22.08.2017. do 21.09.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave nalazi se na poveznici, a sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.