HAKOM uspostavio novu mrežnu stranicu namijenjenu nositeljima projekata financiranih iz ESI fondova!

Na stranici će se pratiti aktualnosti vezane uz razvoj širokopojasne infrastrukture u „bijelim područjima“, kao i tijek izrade i provedbe projekata, te će se pružati uvid u sve relevantne informacije i propise, smjernice i odgovore na pitanja. 

ZAGREB, 29. rujna 2016. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) uspostavila je novu mrežnu stranicu namijenjenu prvenstveno budućim nositeljima projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, ali i potencijalnim partnerima u projektima kao i čitavoj zainteresiranoj javnosti.

Naime, Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 13. srpnja 2016., HAKOM je proglašen Nositeljem okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NOP).

Na mrežnoj stranici pratit će se aktualnosti vezane uz razvoj širokopojasne infrastrukture u „bijelim područjima“, kao i tijek izrade i provedbe projekata, te će se pružati uvid u sve relevantne informacije i propise, smjernice i odgovore na pitanja.

Mrežna stranica dostupna je na poveznici http://nop.hakom.hr, a Odluka Vlade RH o donošenju okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja dostupna je putem poveznice
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/441087.pdf