Karlovačka županija pokreće javne rasprave!

Karlovačka županija pokreće javne rasprave za pet nacrta Planova razvoja širokopojasnog pristupa koji obuhvaćaju slijedeće jedinice lokalne samouprave:
 
  • Projekt 2: Grad Ozalj i Općine Draganić, Kamanje, Lasinja, Ribnik i Žakanje
  • Projekt 3: Grad Duga Resa i Općine Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
  • Projekt 4: Grad Ogulin i Općine Josipdol, Plaški i Tounj 
  • Projekt 5: Grad Slunj i Općine Cetingrad, Rakovica i Saborsko 
  • Projekt 6: Općine Barilović, Krnjak i Vojnić
Javne rasprave traju 15. lipnja 2022. do 15. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici