Koprivničko-križevačka županija pokreće javnu raspravu!

05.04.2017.  - Koprivničko-križevačka županija pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije na području Grada Koprivnice i  Općina Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac u trajanju od 06. travnja - 08. svibnja 2017

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.