Obavijest nositeljima projekata!OBAVIJEST NOSITELJIMA PROJEKATA
Ishođenje Potvrde o sukladnosti plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) sa strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa (ONP)
 
Sukladno odredbama Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje: ONP) (poglavlje 4.1.3 Postupak javne rasprave), HAKOM kao nositelj ONP-a (dalje: NOP) provjerava sukladnost PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a. Ukoliko je PRŠI sukladan strukturnim pravilima, HAKOM u roku od 30 dana izdaje „Potvrdu o usklađenosti PRŠI-ja sa strukturnim pravilima ONP-a“.
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih PRŠI-ja, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, s rokom predaje prijava do 17. lipnja 2019. Stoga upućujemo sve nositelje projekata da vode računa o predmetnim rokovima kako bi se na vrijeme prijavili na objavljeni Javni poziv.