Obavijest nositeljima projekata temeljenih na ONP-u!

Objavom u Narodnim novinama 16. veljače 2017. stupile su na snagu izmjene i dopune Statuta HAKOM-a koje je donijelo Vijeće HAKOM-a, a uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Izmjenama i dopunama Statuta HAKOM-a uspostavljen je Odjel za fondove EU koji će obavljati poslove nositelja Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).
 
S obzirom na promjene u organizacijskoj strukturi HAKOM-a, ovim se putem obavještavaju nositelji projekata da HAKOM u cijelosti potvrđuje sve do sad provedene preliminarne ocjene nacrta PRŠI-ja. Nositelji projekata dužni su postupiti po svim do sada primljenim preliminarnim ocjenama nacrta PRŠI-ja te iste uskladiti sa strukturnim pravilima ONP-a, a sukladno uputama HAKOM-a, prije pokretanja postupka javne rasprave.
 
Za sve daljnje upite možete se obratiti u HAKOM, Odjel za fondove EU, HAKOM-eufondovi@hakom.hr.