Obavijest nositeljima projekata!

30. svibnja 2018. - Sukladno odredbama Okvirnog nacionalnog programa, nositelji projekata su dužni obavijestiti Nositelja okvirnog programa (dalje: NOP) o pokretanju postupaka javne nabave kako bi NOP pravovremeno iste informacije objavio na svojim mrežnim stranicama.

Međutim, uzimajući u  obzir da se u navedenim projektima sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi  (dalje: ZJN) radi o nabavi radova te su nositelji projekata sukladno članku 198. stavku 3. ZJN-a dužni provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana, molimo da nositelji projekata istodobno sa objavom prethodnog savjetovanja na stranicama Elektroničkog ogasnika javne nabave, obavijest o navedenom dostave i NOP-u.