Obveza objave izvješća s održane javne rasprave

VAŽNO!

OBVEZA OBJAVE IZVJEŠĆA S ODRŽANE JAVNE RASPRAVE

Podsjećamo sve nositelje projekata kako su, sukladno odredbi čl. 11. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) dužni nakon okončanja javne rasprave, po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici, odnosno stranici na kojoj je javna rasprava bila objavljena, izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.