Općina Bibinje pokreće javnu rasparavu

Općina Bibinje pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa za područje Općina Bibinje i Zemunik Donji u trajanju od 17. listopada 2022. do17. studenog 2022. 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici