Općina Nerežišća pokreće javnu raspravu!

04. 04. 2017.  - Općina Nerežišća i okolni Gradovi i Općine pokreću javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u Gradovima Hvar,  Komiža, Stari Grad, Supetar, Vis i Općinama Bol, Jelsa, Milna, Nerežišće, Postira, Pučišća, Selca, Sućuraj, Sutivan i Šolta,  u trajanju od 5. travnja -  5. svibnja 2017. 

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.