Općina Postira pokreće javnu raspravu!

Općina Postira pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa na području Gradova Hvara, Komiže, Starog Grada, Supetra i Visa te Općina Postira, Bol, Jelsa, Milna, Nerežišća, Pučišća, Selca, Sućuraj, Sutivan i Šolta u trajanju od 1. kolovoza 2022. do 2. rujna 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici