Općina Vidovec pokreće javnu raspravu

Općina Vidovec pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa za područje Općina Vidovec, Bertinec, Gornji Kneginec i Sveti Ilija u trajanju od 17. listopada 2022. do17. studenog 2022. 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici