Poziv dobitnicima WiFi4EU vaučera!

Pozivaju se gradovi i općine koje su na WiFi4EU natječaju Europske komisije dobile vaučere u iznosu 15.000 eur, a zainteresirane su za objavu „WiFi4EU priče“. Radi se o promociji WiFi projekta, ali i grada/općine kroz objavu intervjua i fotografija na portalu Europske komisije.
Prijave ćemo prikupljati do 16. kolovoza na e-mail adresu: HAKOM-eufondovi@hakom.hr.
 
Uvjeti za prijavu:
  • Dodijeljen vaučer
  • Realiziran projekt (uspostavljene WiFi točke)
 
Sadržaj prijave:
  • Osnovni podaci JLS-a koji se prijavljuje
  • Ime, prezime, funkcija i kontakt podaci osobe odgovorne za daljnje dogovore vezane uz intervju
  • Kratki sažetak o projektu
  • Objašnjenje zašto je baš navedeni projekt idealan za objavu
 
Pogledajte primjere intervjua iz Italije i sa Malte.
 
Nakon razmatranja prijava, odabrati ćemo jedan ili dva grada/općine za intervju.