Prvi EU investicijski fond namijenjen isključivo razvoju širokopojasne infrastrukture, a koji ima za cilj u sljedećih 5 godina potaknuti investicije u iznosu od preko 1 milijardu EUR

Zagreb, 20. srpnja 2018. – Europska komisija (EK) je zajedno sa Europskom investicijskom bankom (EIB) i 3 nacionalne razvojne banke, njemačkim KfW-om, talijanskom Cassa depositi e prestiti i francuskim Caisse des Depots, osnovala poseban fond za razvoj širokopojasne infrastrukture nazvan Connecting Europe Broadband Fund (CEBF).

27. lipnja EK je najavila prvih prikupljenih 420 milijuna EUR-a namijenjenih financiranju širokopojasne infrastrukture u područjima u kojima nema komercijalnog interesa za ulaganje u infrastrukturu. CEBF fondom će upravljati Cube Infrastructure Managers, a cilj im je prikupiti oko 500 milijuna EUR-a namijenjenih jamstvima za investicije u širokopojasnu infrastrukturu, a sve kako bi se pokrenula minimalno 1 milijarda EUR-a investicija u sljedećih 5 godina.

CEBF fond je osnovan kako bi se omogućilo financiranje manjih projekata razvoja širokopojasne infrastrukture koji su do sada teško dolazili do izvora financiranja. Ovo će dakle biti samo još jedan način financiranja projekata uz već postojeće, kako europske financijske instrumente tako i privatne izvore financiranja na tržištu. Možemo reći da je CEBF fond prva investicijska platforma za razvoj širokopojasne infrastrukture u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja (European Fund for the Strategic Investments, EFSI).

CEBF fond je do sada prikupio 420 milijuna EUR-a, i to sljedećim ulaganjima:
  • EIB 140 ml EUR
  • EK 100 ml EUR
  • KfW ml EUR
  • Cassa Depositi e Prestiti 50 ml EUR
  • Caisse des Depots 50 ml EUR
  • Cube infrastructure Managers 5 ml EUR
  • Europski privatni investitori dodatnih 25 ml EUR
Inicijalni kapital trebao bi biti na raspolaganju najkasnije za 18 mjeseci.

CEBF fond ima za namjeru investirati kroz vlasničke udjele, odnosno učešće u dioničkom kapitalu (equity financing) te kroz  kvazi-vlasničke udjele (quasi-equity financing), što uključuje i „mezzazine“ dug i podređeni dug (subordinated debt). Dakle, ne radi se o bespovratnim sredstvima, već o  jednom od načina financiranja investicije. Maksimalno investiranje po pojedinačnom projektu neće prelaziti 30 milijuna EUR-a, a moći će se prijaviti projekti čiji ukupni troškovi neće prelaziti 150 milijuna EUR-a. Investirat će se u ekonomski i tehnološki održive projekte, koji će omogućiti brzine veće od 100 Mbit/s i to u tipično ruralnim i slabo naseljenim područjima u kojima nema interesa za privatna ulaganja.

Prijaviti se mogu privatni i javni investitori i to na način da pošalju poslovne planove manageru fonda Cube Infratructure Managers (cebf@cubeeim.com), koji će nakon razmatranja prijava, odlučiti je li pojedini projekt razvoja širokopojasne infrastrukture isplativ za financiranje. Važno je napomenuti da je očekivana stopa povrata na investiciju oko 13%.