Važna obavijest!

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, kao Upravljačko tijelo OPKK, izdalo je uputu prema kojoj je došlo do izmjene redoslijeda aktivnosti vezano uz provedbu ONP-a.

Prema navedenoj uputi javna nabava mora biti provedena prije dostave/prijave projektnog prijedloga na poziv, čime će se postići da financijska konstrukcija bude  zaključena prije prijave na natječaj za sufinanciranje.  

Nadalje, uspješni prijavitelji će sklapanje ugovora s odabranim operatorom provesti po potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Predmetna uputa može se vidjeti na poveznici.