Važna obavijest!


Odbor za praćenje Operativnog programa konkurentnosti i kohezija usvojio je Izmjene kriterija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1  „Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće
generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti
“.

Navedeni kriteriji dostupni su na poveznici.