Važna obavijest - javna rasprava o PRŠI-ju Grada Delnica!

01.06.2017. - Javna rasprava o nacrtu PRŠI-ja
Naknadnim uvidom u bazu podataka DGU-a, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 227 adresa na području konzorcija Gorskog kotara (3 adrese odnose se na Grad Delnice, 167 adresa na Grad Čabar, 2 adrese na Grad Vrbovsko, 5 adresa na Općinu Fužine, 1 adresa na Općinu Lokve, 2 adrese na Općinu Skrad, 5 adresa na Općinu Ravna Gora, 42 adrese na Općinu Mrkopalj. U Općini Brod Moravice nije bilo dopuna). Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 227 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak iskaza komercijalnog interesa.
Obavijest se nalazi na sljedećoj poveznici.