Važna obavijest - javna rasprava o PRŠI-ju Grada Kastva!

30.05.2017.

Javna rasprava o nacrtu PRŠI-ja Grada Kastva!

Naknadnim uvidom u bazu podataka Državne geodetske uprave, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 390 adresa na području konzorcija 6 JLS-a Kastva (89 adresa odnosi se na grad Kastav, 76 adresa na Općinu Jelenje, 28 adresa na Općinu Klana, 48 adresa na Općinu Kostrena i 149 adresa na Općinu Viškovo).

Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 390 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak mapiranja u području obuhvata projekta.

Obavijest se nalazi na sljedećoj poveznici.