Važna obavijest - javna rasprava o PRŠI-ju Grada Novog Vinodolskog!

30.05.2017. - Javna rasprava o nacrtu PRŠI-ja
Naknadnim uvidom u bazu podataka DGU-a, uočeno je izostavljanje numeričkih podbrojeva na 27 adresa na području konzorcija 4 JLS-a Novog Vinodolskog (odnosi se na grad Kraljevicu). Obzirom da su svi abecedni podbrojevi otprije bili navedeni, u suglasnosti sa NOP-om 27 adresa nadopunjeno je numeričkim podbrojevima kako bi se što preciznije odradio postupak iskaza komercijalnog interesa.
Obavijest se nalazi na sljedećoj poveznici.