Važna obavijest nositeljima projekata – obveza dostave tablice rezultata mapiranja

07.02.2018.  -  Radi unificiranog unosa podataka te omogućavanja praćenja i agregacije rezultata mapiranja u okviru pojedinih PRŠI-ja, Nositelj okvirnog programa izradio je Predložak tablice za unos rezultata mapiranja.

Popunjenu tablicu Nositelji projekata dužni su priložiti uz konačnu verziju PRŠI-ja, za koju imaju obvezu dostave HAKOM-u na ocjenu sukladnosti sa Okvirnim nacionalnim programom.

Detaljne upute nalaze se na listu „Upute“ u predlošku tablice, a tablicu je moguće preuzeti na poveznici.